BRANNTILSYN NORSK BRANNVERN

brann
I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00.
Onsdag 20. April.  Sleiverudåsen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 og 22.
Onsdag 27. April.  Sleiverudåsen 24, 26 og 28.
Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake
Mandag 2. Mai kl. 17:00 og 21:00.
Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på
tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00).  NB alle kontrollører skal legitimere seg.