SKADEDYRKONTROLL

mus

Selv om mange synes at mus er noen søte små dyr, er de ikke velkommen hos oss i Sleiverud Boligsameie da de kan utgjøre stor skade. Det er observert mus enkelte steder, og vi har inngått et samarbeid med Pelias Norsk Skadedyrkontroll som setter opp nødvendige feller for å følge opp evt. forekomster av mus. Fellene er ikke truende for andre dyr.