PARKERING

Vi har fått en del frustrerte henvendelser over at beboere parkerer på gjesteparkeringsplassene og ikke i garasjen når det er fint vær.  Vi har få plasser tilgjengelig og det er stadig vekk fullt. Vi ber alle respektere at disse plassene er forbeholdt besøkende. Vi vet at mange har flere biler, og vi oppfordrer de som har tomme plasser i garasjen til å leie ut disse til andre beboere (de skal ikke benyttes som lagringsplass !).