Sommerbrev fra styret

GlitredammenFørst en litt forsinket takk for god innsats på vårdugnaden hvor de aller fleste bidro til at sameiet nå fremstår rydding og tiltalende.

Det har vært foretatt en befaring med tanke på fjerning av større trær og kratt som vokser kraftig for tiden. Selve arbeidet vil finne sted på ettersommeren.

Etter oppmerking av parkeringsområdene ute ser det ut til at disse nå kan utnyttes bedre enn før. Men (!!!) det er fortsatt mange som dessverre ikke benytter sin egen parkeringsplass i garasjen, med den følge at det enkelte ganger blir mangel på plasser ute.

Bruk av parkeringsplassene til oppstilling av firmabiler gjør ikke saken enklere, så dette bør absolutt unngås. Vi holder også et øye med utenforstående som benytter våre parkeringsplasser uten tillatelse.  Dette er særlig viktig for de husstander som disponerer opp til 3 kjøretøyer.  Husk at garasjene heller ikke er ment for verksted/lagringsplass.

Sommeren vil ellers bli benyttet til fortsatt fasaderenovering og vi er også i dialog med potensielle firmaer for å erstatte det nedslitte gjerdet rundt nedre parkeringsplass med en ramme av rektangulære steinblokker som vil gjøre inntrykket langt penere.

Det vil også bli gjennomført befaring/vedlikehold av takene på de blokkene som gjenstår.  Leverandøren av lysarmaturene i inngangene vil nå gjennomføre en grundig kartlegging av årsakene til uregelmessighetene vi opplever.

Det er inngått avtale med et firma som skal forsøke å tette sprekker i overgangene mellom blokkene i garasjene som slipper inn regnvann ved store nedbørsmengder.

Ellers må vi si at situasjonen for sameiet pt er tilfredsstillende og ønsker alle en riktig god sommer med kos og grilling.

Husk bare at det kun må benyttes gass/el-grill.

For styret

Bjørnar