Høstbrev fra styret

bvFørst av alt vil vi takke for god innsats på dugnadene i høst. Selv om ikke alt løv var falt, ble resultatet veldig bra særlig etter at vi fikk fjernet all mose og skitt fra takutspringene over inngangspartier, arker og sykkelboder.

Til våren vil det bli tatt en opprenskning av gamle sykler og annet etterlatt utstyr som fyller opp bodene hvert år. Mer info kommer når det nærmer seg.  Da vil det også bli satt ut Rusken-kontainere for vanlig avfall (ikke spesialavfall som maling, el.utstyr, bildekk, impregnert material m.m.).  Ellers har vi forhandlet frem en ny nettavtale med CanalDigital til en 6- dobling av hastigheten på nettet, fra 5 til 30 Mbs! Les mer om det her:  Ny og bedre avtale med Canal Digital

Vi har nå innhentet tilbud fra 3 ulike trefellingsfirmaer for å fjerne en del av de største og falleferdige bjørker/graner på sameiets område. Også en del hurtigvoksende underskog/mindre busker vil bli tatt, i tillegg til beskjæring av 10-12 trær. Det vil nødvendigvis kunne virke litt nakent i starten, men nye trær er allerede i full vokster så resultatet skal bli bra i følge de profesjonelle selskapene vi har hatt kontakt med. I vurderingen av omfanget har vi lagt ekstra vekt på de lave etasjene som blir særlig berørt når skogen og større trær stenger for lys og sol.

Det ser også ut til at vi har klart å avverge problemet med mus i kjellerboder/garasjer, men det er fortsatt lagret mye avfall som kan tiltrekke seg disse uønskede gjestene. Hold boder og fellesarealer ryddige!  Bruk Rusken-kontaineren til våren til å fjerne avfall fra boder som for enkelte er særdeles fullstappet med ulike gjenstander. Vi minner også om at det ikke må hensettes søppel i garasjeområdet. Arbeidet med fasaderenovering vil fortsette til våren og da vil det også bli skiftet gjerde rundt nedre parkeringsplass.

For styret, Bjørnar