Trefelling og beskjæring av trær i sameiet

2000x2000trefellingmotorsag1Fredag 25.november vil Asker og Bærum Vaktmesterkompani starte felling av ca. 20 eldre og falleferdige trær i sameiet.  Vi har fått god hjelp til å vurdere trær som kan være til fare ved f.eks. sterk vind og uvær, eller som er skadet. Dette vil etterfølges av beskjæring av ytterligere 15 trær ved nedre og øvre parkeringsplass. Vi ber alle beboere om å være oppmerksom og ta hensyn til det kompliserte arbeidet samt ikke la biler hensettes langs veiene inne i området.
Arbeidet regnes å være fullført ca. 30/11.