En vennlig påminnelse

Styret har vært på befaring i garasjene, og det er en god del syndere blant oss!  Vi minner om at det kun er lov å lagre et sett bildekk og evt. takboks, i tillegg til parkert bil.  Flere av parkeringsplassene brukes til oppbevaring av avfall og personlige eiendeler.  Brennbare produkter (plast, maling, treverk, oppussingsmateriell ol må ikke lagres i fellesgarasjen. )  Et lite tips: Det er nok av beboere som ønsker en ekstra p-plass, og dersom du ikke har bil, kan det være en fin liten ekstrainntekt å leie den ut 🙂  Husk fartgrensen på 5 km/t i garasjeområdet!