Takk for innsatsen og litt nytt fra styret

Relatert bilde
Vil først få takke for god oppslutning og vel utført arbeid på vårdugnaden.  Ruskenkontainerne ble også flittig benyttet og det så ut som de aller fleste hadde fulgt reglene om hvilken type avfall sum kunne kastes i disse.  Nå venter vi bare på at stubbfreserne skal gjøre seg ferdige og klargjøre for isåing der stubbene tidligere sto. Det vil også bli gjennomført vedlikehold, gjødsling og kalking av gressområdene som skal  gi bedre og frodigere vekst.

Gjenstående arbeid med endegavlene på blokkene vil starte i juni med vasking, nødvendig utskifting av veggpanel og maling.

Nåværende nedslitte gjerde ved nedre parkeringsplass vil bli revet i sommer og erstattet av en løsning som både ivaretar en penere utseende og sikring mot parkeringsplassen.  Styret legger vekt på av løsningen må være robust nok til å tåle normal snørydding.

Det nedbrøytede gjerde ved den lille parkeringsplassen mot veien vi bli oppgradert og erstattet av avtagbare gjerdeelementer som kan flyttes midlertidig vinterstid.

Alle takrenner og nedløp vil bli inspisert i sommer og utbedret der det er behov.

Vi ber om at beboere i 4.etg som mistenker vannansamlinger på balkongene tar kontakt  med styret.

Vi venter på pristilbud for utskifting av hovedinngangsdører og sidefelt til oppgangene.  I forbindelse med dette vil prosjektet med utskifting av alle dørlåser/nøkler i sameiet  fortsette.  Dette er et svært omfattende og tidkrevende prosjekt og må planlegges nøye.

Styret har nå bestemt at alle parkeringsplasser i garasjene skal ha et lyspunkt samtidig som vi ønsker en løsning med energisparende LED-armaturer. Det vil bli gjort armaturprøver i løpet av sommeren.

Vi minner om at det i garasjene kun er lov å lagre et sett bildekk og evt. takboks i tillegg til parkert bil. Brennbare produkter (plast, maling, treverk o.l.) er ikke tillatt og vil bli påtalt/fjernet i løpet av juni.

Husk fartgrensen på 5 km/t i garasjeområdet! Gjentatte overskridelser vil medføre montering av fartsdumper, noe som vi gjerne vil unngå.

Som vist ovenfor er det mange aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av året og vi håper på god framdrift og minst mulig ulempe for beboerne.

Håper varmen kommer snart og ønsker alle beboere en riktig god sommer!

Styret