Nytt fra styret august 2017

Vel overstått ferietid alle sammen 🙂

Håper dere har hatt det fint.  Styret har tatt fatt på høstens oppgaver, og her får dere litt informasjon om noe av det vi jobber med. 

  • I løpet av august vi arbeidet med nytt gjerde på nedre parkeringsplass fortsette. Dagens stålstaver vil bli erstattet av granittsøyler med tregjerder mellom. Søylene skal støpes ned i bakken for å tåle en trøkk fra snøryddingsmaskiner. Pass på å ikke parkere for nært søylerekka når de går i gang med graving/støping.
  • Det er inngått avtale med Guriby AS om utskifting av alle armaturer i garasjene til LED-lys samt øke antallet slik at alle parkeringslommer får eget lyspunkt. Det kan bli nødvendig å flytte kjøretøy for å komme til de eksisterende og nye koblingspunktene. Tidspunkt vil bli annonsert.
  • Allerede fra 9.8 vil et firma gjennomføre et forsøk på betonginjisering for å tette lekkasjene i betonglokket mellom Sleiverudåsen 10 og 12. Dersom denne løsningen har ønsket effekt, vil også øvrige sprekker i tak- og veggoverganger bli utbedret. De berørte plassene vil få særskilt beskjed om rydding og midlertidig flytting av kjøretøy.
  • Arbeidet med renovering av fasader fortsetter og i år vil 6 kortvegger m/ vinduer bli vasket, fornyet og malt.
  • I høst vil alle strømmålere i sameiet bli byttet ut med automatiske løsninger slik at avlesning fra hver enkelt ikke lenger blir nødvendig. Arbeidet vil ta strømmen i ca. 1 time og beboerne vil bli informert om tidspunkt når det nærmer seg. Det vil ikke være nødvendig å gå inn i leilighetene.
  • Det arbeides også med utskifting av hoveddører som er utslitte og det vurderes også opprydding i nøkkelsystemet som har vært noe uoversiktlig de senere årene. Dette vil ikke skje før over nyttår. Det er betydelige kostnader og arbeid knyttet til dette.
  • Det nærmer seg også overgang til ny renovasjonsløsning for sameiet og vi har løpende kontakt med Bærum Kommune for å sikre en minst like god løsning som vi har i dag.

En svært travel sommer og høst m.a.o., men vi satser på at det skal gå bra!

For styret- Bjørnar