OPPGANGSKONTAKT

Bilderesultat for arbeidsoppgaverAlle oppganger skal ha en tillitsvalgt (oppgangskontakt). Dere velger selv hvem som skal ha ansvaret i oppgangen, og som regel velges oppgangskontakten for ett år av gangen.
Vi har oppdatert oversikten over hvilke oppgaver en oppgangskontakt skal ha.

Oppgangens kontaktperson har følgende funksjoner:

  1. Være et bindeledd mellom oppgangens beboere og styret. rapportere og følge opp vedlikeholdsbehov for oppgangens fellesarealer.
  2. Ønske nye naboer velkommen til sameiet, og orientere om ting som er nyttig å vite, for eksempel søppelhåndtering og vise til sameiets hjemmeside. Varsle styret om navn til ringeklokken (send epost til sleiverud@styrerommet.net).
  3. Påse at vaskeordningen fungerer.
  4. Arrangere oppgangsmøter etter behov. Saker til oppgangsmøtene kan for eksempel være enkle vedlikeholdsbehov i oppgangen maling/rydding/vask e.l., miljø/trivsel, orden i sportsbod, beplantning/dekor i fellesareal etc.
  5.  Sørge for at beboere stiller på dugnad og at oppgaver som pålegges oppgangen blir gjennomført.
  6. En oppgangskontakt velges vanligvis for ett år av gangen. Den oppnevnte oppgangskontakten gir beskjed til styret på sleiverud@styrerommet.net om endring av oppgangskontakt.