Nye lysarmaturer i garasjene

Fra tirsdag 17. oktober kl 08.00 vil firmaet Guriby starte utskifting  av alle eksisterende lysarmaturer i garasjene og sette inn nye armaturer i mørke garasjeplasser slik at alle får eget lyspunkt!

NB! Vi ber alle beboere sørger for at parkeringsplassene i garasjene er tomme og tilgjengelige for innstallatørene på dagtid slik at monteringen kan skje uten hindringer og risiko for skader på biler.

Arbeidet starter i nedre garasje og er ventet å vare 1-2 uker. Plassene kan benyttes om natten og tas i bruk igjen når ny armatur er montert over din parkeringsplass. Håper alle utviser størst mulig fleksibilitet så arbeidet kan gå uten forsinkelser og ekstra kostnader.

Styret