Nye lysarmaturer i garasjene

Fra tirsdag 17. oktober kl 08.00 vil firmaet Guriby starte utskifting  av alle eksisterende lysarmaturer i garasjene og sette inn nye armaturer i mørke garasjeplasser slik at alle får eget lyspunkt!

NB! Vi ber alle beboere sørger for at parkeringsplassene i garasjene er tomme og tilgjengelige for innstallatørene på dagtid slik at monteringen kan skje uten hindringer og risiko for skader på biler.

Arbeidet starter i nedre garasje og er ventet å vare 1-2 uker. Plassene kan benyttes om natten og tas i bruk igjen når ny armatur er montert over din parkeringsplass. Håper alle utviser størst mulig fleksibilitet så arbeidet kan gå uten forsinkelser og ekstra kostnader.

Styret

LYSTRØBBEL I OPPGANGENE

Bilderesultat for lysstoffrør armaturVi har tidligere skrevet om at lyset skal være i orden nå, og at vår leverandør har rettet opp feil.  Dessverre viser det seg at vi har store utfordringer med de automatiske tennerne i flere oppganger. Mange av dere har varslet oss, og vi følger opp med leverandøren.  Vi vil be dere gjøre en ting for at det skal være lettere og følge opp:  Kan dere være så snill å feste en gul lapp e.l. på de lampene som ikke tenner?  Vaktmesteren går hyppige runder om dagen, for å teste og kartlegge.  Fint om dere vil hjelpe til litt på veien.  Vi beklager ulempene og lover at vi holder et stramt tak i dette nå.