hvem er vi

Leder Thomas Storfjell-Olven, Sleiverudåsen 20

Nestleder Kolbjørn Gullvikmo,  Sleiverudåsen 24

Sekretær Sissel Olsen, Sleiverudåsen 26

Styremedlem Steinar Halvorsen, Sleiverudåsen 4

Styremedlem Øyvind Dagsleth, Sleiverudåsen 2